Bine ati venit pe site-ul bibliotecii noastre

Motto:

kvtar8.jpg

Ştiinţă vrei, inţelepciune vrei?
Cu pasiune cauţi rostul vieţii,
Deschide caretea ca setos să bei
Din ape vii , curate şi măreţe.

Din istoria bibliotecii.

Biblioteca gimnaziului activează din anul 1960, adică de 49 de ani.Pe rafturile bibliotecii gasim literatură din diferite domenii ,ediţii periodice care ajută elevii de orice vîrstă şi profesorii.
Administraţia gimnaziului acordă o mare atenţie completării fondului de carte şi activităţii bibliotecii şcolare.In bibliotecă se organizează diferite măsuri , expoziţii de carte, la care elevii participă cu ma ardoare, căci cartea este un izvor nesecat de cunoştinţe .

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License