Regulament

1.De biblioteca gimnaziului se pot folosi atît elevii, profesorii cît şi ceilalţi angajaţi ai instituţiei.
2.Cititorii au acces liber la fondul de carte.
3.Se interzice intrarea în încăperea unde se află fondul de carte cu sacoşe, genţi ect.
4.Cărţile se eliberează utilizatorilor pe un termen de 14 zile, după expirarea termenului cititorul este dator să informeze biblioteccarul despre prelungirea termenului de utilizarea a cărţii.
5.Literatura de referinţă , ediţiile periodice nu se eliberează cititorilor, de ele cititorii se pot folosi numai în sala de lectură.
6.În sala de lectură cititorii sunt obligaţi să se poarte frumos pentru a nu încurca celor din jur.
7. Maualele se păstrează într-o încăpere aparte.
8.Toţi elevii şi profesorii sunt aprovizionaţi cu manuale necesare
9.Dacă cititorul a pierdut cartea împrumutată el este dator să întoarcă o carte asemănătoare cu cea pierdută după conţinut şi cost.
10. Fiecare cititor poartă răspundere personală de cartea împrumutată.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License