Fondul de carte

Biblioteca gimnaziului nr.1 din Soroca dispune de un fond total de 29.540mii exemplare.

Fondul total 29.540

Manuale 7820

Lit.de referinţă 1410

Lit.artistică 12540

Lit.din alte domenii 7658

Ediţii periodice 112

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License