date sespre fondul de carte

La momentul de faţă biblioteca gimnaziului dispune de un fond total de carte de 29540 exemplare.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License