Maxime despre lectură

" Există într-adevăr un duh al casei- cartea".
(Gr. Vieru)

"Cît citeşti , atîta creşti, cît citeşti ,atîta eşti".
(V. Romanciuc)

"Cititul este una dintre marele bucurii ale vieţii şi printre primele vicii care nu trebuie pedepsite".
(N. Manolescu)

"Ceea ce face succesul unei cărţi , este să o citeşti din curiozitate.Ceea ce îi face glorie, este să o reciteşti pentru a-ţi hrăni sufletul".
(A lfred de Vigny)

"Lectura creează opera, o face să existe, să se destăinuie ca sensuri, ca finalitate, ca posibilă descifrare şi cunoaştere a lumii".
(Ion Vlad)

"Lectura, iată învăţătura cea mai bună".
(A. Puşkin)

"Cel mai mare imperiu este imperiul cititorului in el soarele nu apune nici o dată"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License